PIZZA 4U

Tiếng Việt Tiếng Anh
Mỳ Ý Sốt Kem Tươi & Thịt Xông Khói
Trang chủ Menu Starters Mỳ Ý Sốt Kem Tươi & Thịt Xông Khói
  • Mỳ Ý Sốt Kem Tươi & Thịt Xông Khói

  • Giá Bán Liên hệ

Thực đơn cùng loại
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Tripadvisor
Vị trí
Hotline tư vấn: 0777686952