PIZZA 4U

Tiếng Việt Tiếng Anh
Cánh Gà Chiên Sốt Cay
Trang chủ Menu Starters Cánh Gà Chiên Sốt Cay
  • Cánh Gà Chiên Sốt Cay

  • Giá Bán Liên hệ

Thực đơn cùng loại
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Tripadvisor
Vị trí
Hotline tư vấn: 0777686952